Alarmer

Definitioner

Alarmsystem er hvor der sendes sms til mobil, ved pludselig fald i beholderen.

Terrænregulering er opgravning, spærring eller lign. der mindst kan tilbage holde 25 m3 flydende husdyrgødning.

Beholderbarriere er i form af betonvæg eller lign, der kan tilbageholde den del af beholderens indhold, der er beliggende over terrræn.

Risikoområde er hvor terrænet skråner mere end 6 grader, svarende til fald på ca. 1 meter pr. 10 meter.

 

Gyllealarm m.m. er med i krav om krydsoverensstemmelse


Kontakt kommunen for mere informtion om afstande og terrænforhold.

Alarmer og barrierer

Bemærk! Nedenstående er blot info og ikke en del af beholderkontrolordningen. 


Fra 1. januar 2012 er regler skærpet vedr. sikring af gylletanke.


Der skal være alarmsystem på tanken hvis:

Gyllebeholder er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m²

Gyllebeholder er beliggende på skrående terræn, der falder mere end 6 grader mod åbne vandløb eller søer over 100 m².


Der skal terrænregulering til hvis:

Gyllebeholder er beliggende mere end 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m² og hvor terrænet falder mere en 6 grader


Der skal laves beholderbarriere hvis:

Gyllebeholder er beliggende mindre end 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m² og hvor terrænet falder mere en 6 grader.